سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خود ارضایی

در مورد خود ارضایی سوالدارم من مدت 5 ساله که این کارو میکنم ظاهرم یه مقدار به هم ریخته زیرچشامگود شده و همیشه احساس خستگی میکنم اگر این کارو ترک کنم این علاثم برطرف میشه؟ چه قدر طول میکشه؟